Zona privada

Noticies

Novetats Legislatives

Novetats Legislatives d'interés per a la professió. Any 2021
 1. Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil, sobre el règim jurídic dels animals.TEXT
 2. Decret 175/2021, de 29 d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament d'assistència jurídica gratuïta. TEXT
 3. Llei 15/2021, de 23 d'octubre, per la qual es modifica la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador de elsTribunals, així com la Llei 2 2007/, de 15 de març, de societats professionals, el Reial Decret Llei 5 2010/, de 31 de març, pel que s'amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter  temporal, i la Llei 9 2014/, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. TEXT
 4. Llei 8/2021, de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seua capacitat jurídica. TEXT
 5. Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. TEXT
 6. DECRET 63/2021, de 14 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions destinades al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats en matèria d’orientació jurídica, dret de defensa i actuacions humanitàries; i al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors en matèria de violència de gènere i dret de defensa. TEXT.
 7. Reial Decret 327/2021, d'11 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial «Boletín Oficial del Estado», per a adaptar-ho al Tauler Edictal Judicial Únic. TEXT
 8. Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'orde sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. TEXT
 9. DECRET 55/2021, de 23 d’abril, del Consell, d’aprovació del Reglament de mediació de la Comunitat Valenciana. TEXT
 10. Reial Decret 141/2021, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta. TEXT
 11. CORRECCIÓ d'errors del Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats, es prorroga la mesura de restricció de l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l'entrada i l'eixida dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants. TEXT
 12. Reial Decret Llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i económica. TEXT
 13. DECRET 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats, es prorroga la mesura de restricció de l'entrada i/ l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l'entrada i l'eixida dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants. TEXT
 14. DECRET 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es modifica l'horari nocturn de limitació de la llibertat de circulació de les persones, es prorroga la mesura de restricció de l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es declara el confinament perimetral de diversos municipis.TEXT

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia