Zona privada

Vies de reclamació

Els ciutadans i usuaris que desitgen realitzar qualsevol consulta o reclamació sobre una actuació professional del Procurador podran dirigir-se al Col·legi a través de correu electrònic o presencialment en la seua Seu o Delegacions

S'informa que a l'Il·lustre Col·legi de Procuradors li competix exclusivament la responsabilitat disciplinària en l'actuació professional dels Procuradors, en cap cas és competent per a determinar una possible Responsabilitat Civil.

Els Ciutadans i usuaris que desitgen iniciar qualsevol reclamació tenen a la seua disposició diverses Vies:

  • ADMINISTRATIVA on l'usuari materialitza la seua reclamació o queixa mitjançant escrit confeccionat per ell mateix o model normalitzat, dirigit a l'organ administratiu competent en la materia objecte de reclamació.
  • EXTRAJUDICIAL via més rapida i comoda, en la qual ens posem en contacte amb la persona o institució que s'haja de fer carrec del pagament de la possible indemnització intentat mitjançant una negociació arribar a una solució equitativa i raonable.
  • JUDICIAL implica el fracas de la via amistosa o extrajudicial, per la qual vam acudir a l'auxili dels tribunals de justícia per denúncia o demanda, sent la solució més costosa.
  • ALTRES  VÍES quedarien les reclamacions que el Ciutada podria instar per la infracció de qualsevol norma administrativa per part del prestador del servei bé davant els Organismes de Protecció del Consumidor, bé davant del Col.legi Professional tractant-se de la categoria d'activitats professionals regulades.

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia