Zona privada

Noticies

Novetats legislatives

Novetats Legislatives d'interés per a la professió. Any 2014
  1. Text no oficial del Projecte de Llei de Servicis i Col·legis Professionals datat el 11.11.2014. TEXT
  2. Orde PRE/1682/2014, de 12 de setembre, per la que es convoca la prova d'avaluació de l'aptitud professional per a l'exercici de la professió de procurador dels tribunals per a l'any 2014. TEXT
  3. Reial Decret Llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal. TEXT
  4. Avantprojecte de Llei de Servicis i Col·legis Professionals. ( Versió 07/07/2014). TEXT
  5. Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. BOE
  6. Avantprojecte Llei Orgànica del Poder Judicial. TEXT
  7. Nota del MInisteri de Justícia. Avantprojecte Llei Orgànica del Poder Judicial. TEXT
  8. Reial Decret Llei 4/2014, de 7 març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial. BOE
  9. Reial Decret 150/2014, de 7 de març, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, aprovat pel Reial Decret 775/2011, de 3 de juny. BOE

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia