Zona privada

Via de reclamació judicial

És la reclamació davant la jurisdicció civil per reclamar dels tribunals una condemna a una determinada prestació.

On: Jutjat de Primera Instància de la localitat del demandant excepte Furs especials.
Inici: per demanda.
Òrgan tramita / Resol: jutjats de primera instància
Notificació: Sentència
Recursos: Davant l'Audiència Provincial corresponent

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia